REFERENSSEJÄ

Image by Adam Cai

VOLVO PERSONAL SERVICE

Toimeksiantaja Content Union Oy

VPS-konsteptin mukaiset Human Interaction Toolkit -valmennukset vaativaa teknistä työtä tekeville asiantuntijoille. Valmennusten teemoina olivat vuorovaikutus- ja palvelueleosaaminen sekä palvelulaadun ja tiimitoiminnan kehittäminen.

2017-2020

WhatsApp Image 2020-12-03 at 19.39.11.jp

KUOPIO YHDESSÄ TYÖHYVINVOINTIA

Toimeksiantaja Tamora Oy

Yhdessä työhyvinvointia -hankkeen Ajanhallinnan työpajojen toteutus peruskoulussa, kotihoitotiimeissä, lukiossa ja päiväkodissa. Työapajoissa valmennettiin yhteiskehittämisen menetelmien käyttöä ja soveltamista työyhteisöjen hyvinvoinnin sekä ajanhallinnan tukemiseksi.

2.-12.2020

IMG_20201109_145813_edited.jpg

ARCTIC ICE CREAM FACTORY

   

Yrityksen arktisiin elintarviketuotteisiin pohjautuvan elämyksellisen palvelutuotteen kehittäminen asiakaslähtöisesti. Hankkeessa määriteltiin palvelutuotantoratkaisut ja luotiin palvelutarina vahvasti pohjaten yrityksen arvomaailmaan.

10.-12.2020

Tape

TEOSTO AKATEMIA

Toimeksiantaja Tamora Oy

Palvelumuotoiluajattelu -etävalmennusten toteutus Teoston henkilökunnalle osana Teosto Akatemian koulutuskokonaisuutta. Valmennuksessa tutustuttiin käyttäjälähtöisen kehittämisen perusteisiin sekä asiakas- ja työntekijäkokemuksen huomioimiseen palvelukehittämisessä.

5.-6.2020

Mall

RAJALLA PÅ GRÄNSEN

Toimeksiantaja Mainostoimisto Puisto

Kauppakeskus Rajalla -brändiuudistuksen osana tehty paikkakuntaidentiteetistä ammentava kehittämistyö. Projektin vaihe 1 toteutettiin teemahaastatteluiden ja yhteiskehittämistyöpajojen muodossa.


Projekti jatkuu vuoteen 2021.

WhatsApp Image 2020-12-04 at 08.41.55.jp

WETTERI OMAMEKAANIKKO -TIIMI

Toimeksiantaja Content Union Oy

Pitkäkestoisen kehittämishankkeen sisältöinä olivat palvelujärjestelmien kehittäminen, yhteiskehittämisen valmennukset, työyhteisövalmentaminen ja käyttäjälähtöinen palvelukokonaisuuksien kehittäminen. Hankkeen aikana toteutettiin käyttäjätutkimuksia, työnkuvien uudelleenmäärittely ja esimies-sparrausta.

2016-2020