PALVELUT

MaaskoDesignin palvelut perustuvat vahvaan menetelmäosaamiseen ja vuosien kokemukseen
palvelukokonaisuuksien kehittäjänä niin yksityisissä kuin julkisissa organisaatioissa. 
Kehittämisen perustana on käyttäjälähtöinen suunnitteluosaaminen.

PALVELUKEHITTÄMINEN

MaaskoDesign tarjoaa ensiluokkaista palvelukehittämisen asiantuntijatyötä, oli kyseessä sitten palveluitaan uudistava tai toimintaansa vasta käynnistävä toimija. Kehitämme, tutkimme ja mallinnamme palveluvalikoiman kaikkia osa-alueita digitaalisista palveluista elämyspalveluihin ja asiakastiloista palvelueleisiin.

Editorial Design
Image by Chris Montgomery

PALVELUMUOTOILUVALMENNUKSET JA
-KOULUTUKSET

MaaskoDesign valmentaa ja kouluttaa palvelumuotoiluosaamista yrityksille ja organisaatioille. Lähdettiinpä sitten liikkeelle palvelumuotoilun perusteista tai etsittiin sparrausta edistyksellistä palvelumuotoiluosaamista vaativissa kehittämistöissä, MaaskoDesign valmentaa ja kouluttaa henkilöstöä uudenlaisen kehittämistavan käytäntöihin.

KEHITTÄMISTYÖPAJOJEN FASILITOINTI

Työntekijät ovat oman työnsä parhaita asiantuntijoita. MaaskoDesignin fasilitoimissa kehittämistyöpajoissa -sekä livenä että diginä - ollaan aidossa osallisuudessa luomassa organisaatioille yhdessä uusia toimintamalleja ja viemässä sovittuja muutoskokonaisuuksia näkyvästi käytäntöön.

Image by You X Ventures
Image by Walling

KÄYTTÄJÄKOKEMUKSEN TUTKIMINEN

Palvelukehittämisen peruspilari on palvelun käyttäjien ymmärtäminen. MaaskoDesignilla on vankka kokemus käyttäjäkokemuksen tutkimisesta kyselyiden, haastatteluiden ja havainnointien avulla sekä saavutetun tiedon hyödyntämisestä kehittämistyössä.

TOIMINTAPROSESSIEN KEHITTÄMINEN

Valmius toteuttaa laadukkaita palveluita tuotetaan palveluiden kulisseissa ja osa tätä kokonaisuutta on helppokäyttöiset toimintaprosessit niin palvelun tarjoajalle kuin asiakkaillekin. MaaskoDesign kehittää kokonaisvaltaisesti palvelua tuottavan organisaation toimintaa palveluketjun alusta loppuun. Osana tätä kehittämistä on resurssien mittaaminen ja kohdentaminen palvelutuotannon näkökulmasta.

Image by NEW DATA SERVICES
Shopping Bags

TUOTTEISTAMINEN

Kaipaako organisaatiosi tuotteiden selkeyttämistä tai uuden tuotekokonaisuuden määrittelyä? MaaskoDesignin palveluiden tuotteistamisosaamisen avulla yrityksen tuote- ja palvelutarjoomasta muodostuu selkeä, helposti saavutettava ja käyttäjälähtöinen kokonaisuus.

MaaskoDesign on osana Lappeenrannan Wirman asiantuntijaverkostoa.